skip to Main Content

VIVIL ble etablert 2018 og er et nettverk for oss med en eller annen form for «usynlige sykdomme». Her kan du føle tilhørighet og utveklse erfaringer. Vi har gjerne alvorlige usynlige autoimmune sykdommer med fatique/ utmattelse, angst, og andre «heftige» helsemessige plager!

Fellesnevner er ofte «tusen ubesvarte spørsmål svirrende inni hodet», og redsel for hva som skjer, Vi «hører liksom ikke til» noen plass.. Det er ingen som kommer flyvende med informasjon og invitasjoner til samtalegrupper, ernæringstimer, yogaklasser, tilbud om psykolog- eller sosionom timer/samtaler ..eller blablabla..

Man MÅ være sterk for å være syk, man MÅ ikke gi opp. man MÅ ta vare på egen helse, man MÅ ikke tro at info kommer rekende på en fjøl. man MÅ si ja takk til hjelp, man MÅ vise sårbarhet. man MÅ innfinne seg i at venner og kanskje jobben forsvinner,
Men man MÅ tro at det kan gå godt..

bilde
bilde2
bilde3

Jeg vil fokuserer på tre ord
«OVERLEVE» – «LEVE» -«OPPLEVE»..
Jeg ønsker at vi sammen kan bruke dette nettverket til å reflektere mer over dette!

Jeg håper vi utvikle et trygt og godt  MØTESTED, hvor vi kan føle tilhørighet, utveksle erfaringer, oppleve hyggelige stunder sammen, og gjerne etterhvert søke EKSPERTISEN om hjelp til å informere oss om nettopp; å OVERLEVE; LEVE OG muligheten for å OPPLEVE med våre utfordringer!

Ønsket er av vi skal bruke de ressursene som bor i oss! Vi er sterke og kan dele mye glede, selv om kroppene er syke.. Jeg ønsker å holde dette tilbudet gratis! Noen ganger kan hende vi likevel må betale litt, om vi velger å være med på aktiviteter som koster noen kroner.

Vi er sammen en frivillig gjeng, som ønsker å være sammen uten å måtte forklare av vi ikke har så god dag, selv om vi ser godt ut…

Jeg har hårreisende mål, og en VISJON.. Kan vi få med oss sposorer, kan vi få tilskudd på noe vis, og eller inntekt på annet vis. Da er mulighetene større. MEN vi må huske av vi alle her har helsemessige utfordringer, og må ta små skritt sammen.. Håper på stort engasjemet, og ser frem til å blir kjent med dere.

VELKOMMEN!

Anne Ekeland Kleming
Mvh admin og grunder av VIVIL

Back To Top