skip to Main Content

Ønsker du å bli medlem av vår organisasjon:
Pris: 200,- kroner året – betales via vipps.

Kontonummer: 3207.29.51505
Husk å merke innbet. med navn, mobil og mail.

Send gjerne inn skjema under, slik at vi får din informasjon om deg.

Donasjon:
NB!! Vi ser svært gjerne at du støtter oss med noen kroner.
Merk da med navn, mobil og «donasjon» eller «støttemedlem». V A L G F R I T T beløp! På forhånd tusen takk!

Vårt VIPPS nummer er #580103

Bli medlem i dag

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Født:*
Telefon:*
Adresse:*
Postnummer:*

Noe du ønsker informere oss med?:*

Jeg ønsker å sende melding. Du vil få en e-post kopi av innsendt skjema.

Back To Top