Skip to content

Innkalling til Årsmøte i Vivil Leve 18.mars 2024    

Til våre medlemmer:

Innkalling til Årsmøte i Vivil Leve 18.mars 2024           

Sted : Sola Strandhotell   Kl. 19.00

Foreløpig saksliste

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder / ordstyrer
 3. Opptelling av antall fremmøtte og stemmeberettigede
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Valg av referent til protokollføring
 7. Valg av 2 rep. til å signere protokollen
 8. Årsberetning
 9. Regnskap 2023
 10. Innkommne saker
 11. Budsjett 2024
 12. Valg av nytt styre
 13. Valg av ny valgkomite

Mvh
Sofie Shipley

Midl. Leder Vivil overleve-leve-oppleve
04.03.2024

 

Back To Top